projectmanagement
Een project is volgens de algemene definitie: “een in de tijd en middelen  begrensde eenmalige activiteit om iets te creëren”. Binnen de IT-sector is  creëren bijna altijd vervangen door structureren, met Prince2 als bindend  raamwerk. Maatschappelijke veranderingen en thema’s als “Het Nieuwe  Werken” vragen om een heroriëntatie op het uiteindelijke doel bij projecten.

NORISK-traject

NORISK IT Groep biedt een uitgebreid scala aan projectdiensten dat begint  met (het bieden van hulp bij) het opstellen van het projectplan. Vervolgens  zorgt één van de ervaren NORISK-projectleiders voor de initiatie en bewaking  van de uitvoering. Daarbij wordt er vanuit het Prince2-kader nadrukkelijk  gestuurd op het motiveren van projectmedewerkers en het delen van  verantwoordelijkheden. De sleutel tot projectsucces ligt volgens NORISK IT  Groep in het genereren en aanspreken van betrokkenheid en creativiteit,  waardoor juist met minder coördinatie meer complexe projecten worden  gerealiseerd.2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s