missievisievisionair
Over haar missie kan NORISK Visionair kort zijn:
Met het formuleren en uitvoeren van doordacht IT-beleid actief bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen van haar klanten.

Visie

NORISK Visionair is de schakel tussen het top management van organisaties en de, al dan niet externe, verzorgers van de informatietechnologie. Door het verdwijnen van specialistische IT-kennis in de meeste omgevingen, wordt het voor bestuurders steeds lastiger om de juiste keuzen te maken bij het selecteren en inrichten van hard- en software oplossingen. NORISK Visionair kent de uitdagingen en levert pragmatisch advies.

De visionairs

De adviseurs hebben zonder uitzondering jarenlange praktijkervaring met het formuleren van IT-beleid, het aansturen van teams, het prioriteren van taken en het succesvol managen van projecten. Zij beschikken over branchekennis, weten om te gaan met organisatiedynamiek en vertalen doelstellingen en ambities naar haalbare moderne technologie.



2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s