itmanagement
Veel adviesrapporten geven geen richting maar beschrijven opties en scenario’s. Het keuzeproces van links- of rechtsaf blijft dan onverminderd van kracht en zorgt voor onnodig oponthoud en organisatieruis.

De gestructureerde aanpak

NORISK Visionair houdt van duidelijkheid en hanteert een pragmatische gestructureerde aanpak. De organisatiedoelstellingen staan daarbij altijd centraal. De daaruit voortvloeiende leidende principes voor de IT-huishouding zijn namelijk de bepalende factor voor een juiste prioritering. De (interim) IT-managers van NORISK Visionair combineren lange werkervaring in ''het veld'' met conceptuele kennis en authentieke leidinggevende capaciteiten.2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s