itvisiebeleid
In het ideale geval bedenkt een organisatie op basis van de missie en visie haar strategie en wordt vervolgens op de juiste manier voor de strategische doelen gekneed. Die organisatie genereert vervolgens een behoefte aan informatie waardoor impliciet de informatiehuishouding gestalte krijgt. En eigenlijk zou pas dan de automatisering een rol moeten krijgen om die informatie zo snel en flexibel mogelijk te verwerken en vertalen.

Waarom NORISK Visionair?

Hoe anders is de praktijk van alledag! De technologie ontwikkelt zich zo snel en dynamisch, dat IT bijna een doel op zich wordt. NORISK Visionair helpt daarom bij het ontwikkelen van de visie ten aanzien van de rol die IT speelt bij de optimalisatie van primaire processen en informatievraagstukken. Duidelijke meerjarige beleidskeuzen worden gemaakt, die uiteraard zijn gestoeld op branchekennis, organisatiesensitiviteit en up to date IT-kennis. Meer effect, minder kosten!2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s