domotica
De ontwikkelingen in de techniek gaan steeds sneller en mensen blijken in staat te zijn om nieuwe technologie steeds sneller te adapteren. Door deze omstandigheid worden noviteiten tegenwoordig vaak eerder in de context van privé en wonen aangetroffen dan in de werkomgeving. Dit proces dat men ‘consumerization’ noemt is nadrukkelijk waarneembaar op het gebied van de domotica. Domotica is afgeleid van het latijnse domus (huis) en duidt op de computergestuurde aansturing van apparatuur in de woning, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven. NORISK Facilitair ziet echter ook grote kansen in het toepassen van domotica in organisaties, vooral omdat er enorme kostenbesparingen mee kunnen worden gerealiseerd op het gebied van verbruik en efficiency.

Domotica toepassingen in organisaties

Binnen de zorgsector kunnen domotica-toepassingen bijvoorbeeld een uitkomst zijn voor de efficiency van de hulpverlening. Denk hierbij aan belsystemen met audiovisuele toepassingen die een cliënt in staat stellen tot contact met de verzorgende, zonder dat deze op locatie aanwezig is. En ook in (gebouw)facilitair opzicht kan domotica een uitkomst zijn. Automatische verlichting en zelfdenkende verwarmingssystemen leiden impliciet tot forse kostenbesparingen op de energierekening. NORISK Facilitair helpt organisaties bij het aanreiken van mogelijkheden, het ontwerpen en offreren van de mogelijke toepassingen en de coördinatie van de implementatie.2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s