detachering
Er kunnen verschillende redenen zijn om gebruik te maken van IT-detachering, bijvoorbeeld als er specialistische kennis, extra projectcapaciteit, of tijdelijke vervanging tijdens ziekte, vakantie of personeelswisselingen nodig is. Detachering van menskracht biedt een waarborg voor de continuïteit, zonder dat dat resulteert in vaste loonlasten. 
 

De NORISK-professionals 

NORISK IT Groep beschikt over een eigen pool van gedegen opgeleide en ervaren vakmensen. Deze professionals zijn gemotiveerd en gewend aan zelfstandig werken. Indien er als "exotisch" te kwalificeren expertise nodig is, zoekt NORISK IT Groep deze binnen haar partnernetwerk en biedt deze onder haar verantwoordelijkheid tegen het partnertarief aan. Bij het selecteren van een detacheringkandidaat wordt niet alleen gekeken naar de harde competenties van de medewerker maar ook of het (naar verwachting) een goede cultuurmatch is.2012 - 2019 All Rights Reserved. NORISK Software BV  

s